No es aquel quien más tiene el más afortunado, si no aquel que con lo que tiene se siente afortunado.

jueves, 13 de enero de 2011

Miniprojecte 2.5

 Hola companys i companyes!!
Açò ja s'acaba... i no volia passar l'oportunitat, d'agrair la vostra dedicació a la assignatura, ja que no només he aprés dels apunts o de la meva curiositat per saber-ne més, sinó, que la interacció amb vosaltres en aquesta assignatura ha estat essencial pel meu aprenentatge.
Us adjunto el meu minprojecte per a qui la vulgui mirar i també, per donar per conclosa l'assignatura.
No está exactament igual que la pac que he entregat, però he adjuntat les parts més importants.
Ara només queda saber què tal ens ha anat!!

He trobat més adient, fer-ho d'aquesta manera, ja que sinó, tindria que anar copiant un per un cada punt aquí al bloc, quedaria molt extens, potser massa (com ja em va passar amb les fitxes, que si arribo a saber abans d'aquesta eina l'hagués fet servir!) i no ho veia productiu, així que he fet servir googlesites, per pujar-vos el document i que només tingueu que fer click per accedir a ell.
Per cert, no he posat en aquest document la fitxa, perquè està en una entrada anterior en aquest bloc.

Estic molt contenta d'haver cursat aquesta assignatura, ja que personalment, penso que ha estat igual de costosa, que de profitosa... no dic molt més, perquè seria repetir el que poso a les conclusions de la PAC. Però realment, he après molt i moltes eines molt productives, i això ja ha estat un bon regal.

Si necessiteu qualsevol cosa, aquí estic.

Senser res més, 
moltes gràcies a tots.


lunes, 13 de diciembre de 2010

Mapa conceptual i proves documentals


Hola companys i companyes!!
Tot i que ja ho he penjat al fòrum, aquí us adjunto el meu mapa conceptual i les proves documentals.

Quan vaig fer el mapa conceptual, en un primer moment, no sabia ben bé com enfocar-ho tot, però al final, i suposo que gràcies la pràctica, i després de fer els mapes conceptuals que portem fets al semestre i amb les orientacions del consultor... tot això ... em van ajudar a tenir-ho clar i enllaçar-ho tot.

I per fer les proves documentals, què voleu què us digui? Vaig gaudir fent-lo
:)

Aquí us adjunto el meu mapa...


I no oblideu de fer una ullada a les meves proves documentals....
clickeu!!

jueves, 2 de diciembre de 2010

La vida d'una eruga

Hola a tothom!!

A la primera activitat que tenim que fer de cas, la del 2.1 (Modelant Històries) us parlava que els alumnes farien, com una de les activitats, una representació de titelles sobre la vida d'una eruga (dintre del projecte interdisciplinar Els cucs)...
I com el vam portar terme a la classe, i va quedar molt i molt bé, us l'adjunto per a que pugueu veure què preciositat de treatret!
Estem molt contents!!
Mª José

sábado, 27 de noviembre de 2010

Disseny de la fitxa

La veritat, que fer aquest miniprojecte m'està semblant molt interessant, perquè em va venir tot rodat i de seguida ho vaig tenir clar!

I és que després de llegir les orientacions de tot el que es tenia que fer, primer em va costar pensar què podria fer, i estava una mica perduda, fins que un dia a la classe de tercer, es va donar aquesta situació que descric, i no m'ho podia creure, perquè de seguida se'm va encendre la bombelleta, vaig parlar amb la tutora, i si si, puc fer l'activitat (ella també hi serà a les sessions amb mi)!! (A la fitxa, on posa mestra d'educació especial, sóc jo mateixa)

Llavors, explico l'activitat en primera persona perquè és tal i com va passar a la classe, i a partir d'aquesta situació, vaig començar a pensar en tota la resta amb ajut i interessos dels i les alumnes!
De moment estic encantada, tot i que encara queden sessions per fer ! :)

Us penjo el meu disseny de la fitxa aquí també, per tenir-la "més a mà" :D

Disseny de la fitxa

Títol de l’activitat

Per què els cucs de terra son importants? Què podem fer per a que visquin? Descobrim-ho!!

Agents personals

Mediadors. Tutora d’aula i mestra d’educació especial.

Aprenents. Alumnes de 3r . Cicle Mitjà de Primària.

Tecnologia mediadora

Ordinadors, Internet, canó de projecció, pissarra digital, camera de fotos, Audacity, programari: Power Point.

Problema de partença

Estructuració: Es parteix primerament d’un problema mal estructurat, ja que el plantejament va sortir d’una activitat diària (es van trobar un cuc de terra al pati, i com estàvem treballant “els cucs” al Projecte de la classe, els va interessar). Les solucions inicials no eren predictibles ni convergents. Hi havia moltes solucions alternatives per a descobrir les preguntes que els alumnes es plantejaven, ja que els objectius, en un primer moment, també eren poc clars. Els estudiants, van exposar la seva opinió personal i les seves idees sobre el problema que es plantejava i per tant, es va anar convertint en un problema bé estructurat, ja que un cop és va definir com es volia treballar (metodologia) i què es volia treballar (objectius), es va convertir en un estat ben definit, amb objectius coneguts. Aleshores presentava tots els elements d’un problema: requeria un nombre limitat de regles i principis que s’organitzen en una disposició previsible i prescriptible: posseeixen respostes correctes i convergents i tenen un procés de solució presentat i prescrit (cercar informació per Internet, llibres, desar-la, buidar-la, seleccionar-la, crear un ppt, gravar amb l’Audacity, escriure el text...)


Complexitat: En un principi és tractava d’un problema senzill mal estructurat, i quan es va plantejar la metodologia i els objectius, es va convertir en un problema complex ben estructurat.


Especificitat de camp i tipus segons la classificació de Jonassen respecte a la tipologia de problemes: Primerament, al trobar-nos amb un problema mal estructurat, i de pressa de decisions (davant un dilema, per què son importants els cucs de terra?), estàvem davant d’un problema abstracte, però un cop van quedar clars els objectius i la metodologia i es va convertir en un problema ben estructurat que requeria la resolució de diferents dificultats ( cercar informació, com fer-ho?, fer un ppt, com fer-ho?...) és va transformar en un problema ben situat. Els alumnes apliquen el problema dintre d’un context.

Descripció i Plantejament del problema als aprenents

Als alumnes d’aquest curs els entusiasmen els cucs i estan fent el Projecte sobre els cucs, ja han treballat uns quants de diverses formes, (també van fer un ppt anteriorment però va ser amb molt suport de la mestra) i després de treballar sobre les erugues, volen saber més, i com és època de pluja i al pati ja han vist uns quants, trien saber-ne més sobre els cucs de terra, per després poder compartir aquesta informació amb els companys de 4t (dintre del seu projecte sobre els cucs), que ells treballen altre tema que també compartiran amb nosaltres.

La situació és va donar així dins de la classe:

Alumne R: Senyo, al pati en J ha agafat un cuc i m’ha fet molt de fàstic perquè semblava que estava cagant!

Alumne F: I en J l’ha matat!

Mestra: Com que l’ha matat?

Alumne R: Perquè pensava que estava vomitant, li ha donat fàstic, a agafat una pedra i l’ha esclafat!

Alumne J: No em feia fàstic! Però pensava que estava patint i l’he matat.

Mestra: Algú sap quin cuc era?

Alumna A: Jo és que no l’he vist!

Alumne R2: Ni jo...

Alumne I: Era un cuc marró que sortia del terra, no tenia ulls ni potes!

Mestra: I, tu també has jugat amb el cuc?

Alumne J: Ell és qui m’ha donat la pedra per matar-lo...

Alumne R: Pobre cuc...

Alumna R: Senyo, a que era un cuc de terra?

(La mestra el dibuixa a la pissarra)

Mestra: S’assembla a aquest cuc?

Alumne J. Sí ! era així!

Mestra: J, R i I, aquest cuc és diu cuc de terra, i no l’hem de matar, perquè és molt important per al medi ambient!

Alumne J: Un cuc tan lleig no pot ser útil per res senyo...

Mestra: estàs segur d’això?

Alumna R: Per què son important els cucs de terra?

Mestra: Molt bona pregunta R! Per què son importants els cucs de terra?

Alumnes: No sé senyo...

Alumna A: Perquè s’ho mengen els ocells!!

Mestra: Aquesta podria ésser una opció, com aliment per a altres animals... però pensem, oi que estem treballant sobre els cucs i les seves classes?

Alumnes: Siiii

Mestra: El cuc de terra és un cuc?

Alumnes: Siiii

Mestra: Volem entendre per què els cucs de terra son importants?

Alumnes: Siiiii

Alumne S: I més coses! On viuen? De què s’alimenten?

Alumne R: Si trobo al carrer puc portar-lo a la classe?

Mestra: Millor si el mires, però el deixem viure millor...

Alumne R: val...

Mestra: Llavors, aprendrem tot això, per què son importants els cucs de terra? On viuen? De què s’alimenten?

Aprofitant l’estona després del pati, i que tocava projecte, parlem durant una llarga estona sobre què sabem sobre els cucs de terra i fem una pluja d’idees (la mestra tutora i la mestra d’educació especial, els guien), les més importants s’apunten a la pissarra i els alumnes s’ho apunten a la llibreta per després poder contrastar amb tot el que aprenguin.

Treballaran en petit grups o parelles.

Context de l’activitat

Aula ordinària de tercer curs de primària
Aula ordinària amb utilització dels portàtils on els alumnes treballaran en parelles i petit grup.

Aula Pissarra Digital Interactiva.

Característiques cognitives, emocionals, actitudinals, físiques més importants dels aprenents

Grup de cicle mitjà de primària, tercer curs. 15 alumnes.

Edats entre els 8 i 9 anys.

Tot i que és un grup heterogeni pel que fa als ritmes d’aprenentatge i els nivells, son inquiets i xerraries, però tenen moltes ganes de saber, molta curiositat pel seu entorn.

Hi ha un alumne que presenta un retard maduratiu cognitiu i necessitarà més suport per part dels adults a l’hora de guiar el seu aprenentatge.

Alguns alumnes necessiten reforç per la lectura i presenten un retard en el aprenentatge pel absentisme que presenten a l’escola, però que amb un suport adequat poden continuar les activitats amb la resta del grup – classe.

Competències específiques que l’aprenent ha d’assolir o demostrar i objectius

Al aprofitar que és un tema dins del Projecte les competències son transversals, però treballaran els alumnes les següents:


• Competència comunicativa (lingüística i audiovisual):

Comunicar-se i conversar i resoldre petits conflictes.

Esdevenir competents en l’expressió i comprensió dels missatges, tant orals com escrits, visuals o corporals, que s’intercanvien en situacions comunicatives diverses .

Saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i per escrit, i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de la comunicació (competència digital).

Interactuar i dialogar amb altres persones

Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals.


• Competències metodològiques (tractament de la informació i competència digital i competència d'aprendre a aprendre)

Utilització del pensament crític i creatiu per a l’anàlisi de la informació, la resolució de problemes i la presa de decisions.

Cerca, selecció i processament de la informació provinent de tot tipus de mitjans, convencionals o digitals

Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s’utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital).

Adquisició de la consciència de les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques), del procés i les estratègies necessàries per desenvolupar-les, així com del que es pot fer amb ajuda d’altres persones o recursos.


• Competències personals (competència d'autonomia i iniciativa personal):
Disseny aplicació de projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.
Desenvolupament d’habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa...) que afavoreixen les relacions interpersonals.

Desenvolupament d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip

Utilització de la imaginació per emprendre, desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític.

Objectius

- Participar activament en el treball per parelles o petit grup.

- Treballar cooperativament.

- Utilitzar diversos llenguatges per a expressar-se.

- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

- Utilitzar adequadament les TIC i el material relacionat per a obtenir la informació (llibres, ordinadors...)

- Ésser responsable amb els materials.

- Plantejar-se interrogants i resoldre’ls utilitzant estratègies de recerca i tractament de la informació.

- Analitzar la informació trobada i seleccionar només l’adient.

- Identificar la importància dels cucs de terra.

Continguts

Continguts conceptuals

Recerca d’informació en diferents medis (llibres, Internet) sobre els cucs de terra

Escriptura en power point

Realització del ppt

Lectura d’allò escrit

Explicació sobre l’ús del Ppt

Continguts procedimentals

Cerca d’informació a Internet i llibres

Diferenciació dels cucs de terra d’altres en les diferents imatges que es trobin sobre els cucs

Utilització del programa power point

Continguts actitudinals

Actitud de col·laboració envers les noves tasques
Actitud positiva

Reflexió sobre la pròpia experiència.

Motivació per l’aprenentatge.


Seqüència d’activitats

Seran 11 sessions, dues o tres per setmana i una final, d’1 hora cadascuna

1 Sessió: Què volem treballar sobre els cucs de terra, pe què i com ho volem treballar. Després de fer la pluja d’idees els alumnes s’ho apunten tot a la llibreta.

2 Sessió: Distribució aleatòria dels grups de treball. Tots son parelles excepte un petit grup de tres alumnes. Es triarà en aquesta sessió es recordarà què es vol saber sobre els cucs i com ho volem saber, així s’iniciarà el guió de treball.

3 Sessió: Cercar informació tots plegats a Internet sobre els cucs de terra, també es cercarà la informació a diferents llibres de la biblioteca.

4 Sessió: Buidatge sobre tota la informació trobada per tots (prèviament desada al usb) o assenyalada als llibres i tria d’aquella informació que ens agrada més per fer el ppt.

5 Com podem fer per posar les imatges del conte al ppt? Pluja d’idees.

6 Fem fotos a les imatges dels contes que ens ha agradat per després enganxar-les al ppt. Es descarreguen les imatges als portàtils i es guarden a la carpeta de treball.

7 Anem tots plegats a l’aula de la Pissarra Digital, i els alumnes amb els seus portàtils, per fer una explicació de com tindrem que utilitzar l’ordinador per insertar imatges al power point (recordar-ho, ja que en alguna ocasió ja l’han utilitzat, però la majoria no ho recorden) i com tindrem que inserir el text. Els ensenyem un power point acabat que uns dels alumnes va trobar a la xarxa. Tots els alumnes practiquen amb els seus portàtils, tot com a prova, no es desa res al ppt.

8 Inserirem les imatges al power point. Cada parella tindrà que inserir 4 imatges i 4 textos, per després unificar-los tot i que quedi només un ppt. Un cop tenim les imatges, inserirem els textos

9 Gravació dels textos, llegit pels alumnes amb l’Audacity.

10 Inserirem les gravacions i veurem el resultat, després li ensenyem als companys.

11 . Reflexionarem i ens autoavaluarem.

Calendari previst per les activitats:

Novembre

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

22

24

25

26 Sessió 1

29

30 Sessió 2

Desembre

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

1

2 Sessió 3

3 Sessió 4

6

7 Sessió 5

8

10 Sessió 6

13

14 Sessió 7

15

16 Sessió 8

17 Sessió 9

20 Sessió 10

21

22 Sessió 11

Fonamentació psicopedagògica del disseny

El problema va ser triat pels propis alumnes, però després dissenyat pels adults. Per tant, des d’un primer moment es parteix dels interessos dels propis alumnes.

El disseny de l’activitat ha estat pensada d’acord amb els nivells i diferents graus d’aprenentatge que presenten els alumnes. Els alumnes aprendran de manera autònoma i compartida, no només amb l’ajut del mestre, sinó també dels iguals.

En altres activitats ja havien treballat en fer un Ppt sobre altres tipus de cucs (erugues) dintre del mateix projecte, però, amb molt suport de la mestra, en aquest disseny el paper del mestre és menys important i es vol aconseguir que després d’haver treballat amb ppt anteriorment, ara, siguin capaços de recordar el treballat i fer-ho de forma més autònoma.

Aquestes activitats estan dissenyades tenint en compte el constructivisme (Jonassen) i l’aprenentatge significatiu (Jonassen – TIC i aprenentatge significatiu i Ausubel).

Partint d’un dilema al pati, es generen unes preguntes que els alumnes de primera mà no saben respondre. Per tant, començant amb una pluja d’idees (coneixements previs dels alumnes sobre l’assumpte en concret), ja es comença amb un procés actiu del seu propi aprenentatge. I es comença amb un procés constructiu, on els alumnes aportaran noves idees a uns coneixements previs, modificant així els seus models mentals. S’estableix un treball en petites parelles i petits grups per fer una recerca activa i selecció d’informació de manera que sigui una mètode de treballar cooperatiu i col·laboratiu.

És un procés contextualitzat ja que realitzen l’aprenentatge situat en el seu entorn més proper. Al finalitzar el procés ells mateixos reflexionaran i transformaran el que han après per tal de poder-ho plasmar en un ppt, per tant, és converteix en un procés reflexiu.

Així mateix, i seguint a Ausubel, veiem com el contingut d’aprenentatge és significatiu des d’un punt de vista lògic, és coherent i motivador pels alumnes, aquest contingut és significatiu des d’un punt de vista psicològic, posen en relació el material d’aprenentatge nou amb esquemes de coneixement, i es té en compte el punt de partida dels alumnes en tot moment, els seus coneixements previs son essencials per poder començar a treballar (amb la pluja d’idees).

Es tracta doncs, d’un aprenentatge intencionat, i no imposat, afavorint així un compromís envers les tasques.

Procediments i criteris d’avaluació

Avaluació Inicial

àPluja d’idees.

Avaluació Continuada

à Els alumnes escriuen totes aquestes idees i la mestra les recull per deixar constància. Així mateix guarden a l’usb les activitats que van realitzant els alumnes ( registre de dades obtingudes per Internet, les fotografies que puguin agafar per al Ppt, la selecció d’informació...)

à Observació de les sessions

à Capacitat de selecció d’informació

à Utilitzar els recursos TIC de forma eficient.

à Treball cooperatiu: participació en el grup – classe

à Repartició de les responsabilitats.

à Iniciativa

Avaluació Final:

à Valoració del Ppt realitzat pels alumnes tenint en compte que ja havien realitzat un anteriorment amb el suport de la mestra.

à Explicació les dades trobades.

à Reflexió sobre allò treballat.

Criteris d'avaluació

- Ésser capaç de seleccionar la informació.

- Treballar de forma col·laborativa i cooperativa.

- Mostrar iniciativa i creativitat.

- Ésser capaç de trobar informació adient i desar-ho en format ppt.

- Ésser capaç d’explicar les dades trobades.

- Reflexió d’allò treballat.

- Plantejar-se nous interrogants i dubtes.

- Utilitzar els recursos TIC de forma adient.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Ausubel, Aprendizaje Significativo

També m'ha agradat aquest vídeo, aprenentatge significatiu segons Ausubel,

Espero que us agradi :)

Aprenentatge Significatiu

Aquí us adjunto un vídeo per a que ens quedi una miqueta més clar què és l'aprenentatge significatiu
;)

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Modelant Històries

Ja fa dies vaig penjar al fòrum el meu cas, però encara no havia pogut treure una estoneta per escriure en aquest diari de treball virtual! ;)

Al principi, pensava que era més complicat que el que realment tenia que fer, però ha estat senzill, i també engrescador!! Ja que quan vaig llegir això de "KITE" abans de saber què era, m'havia semblat "xino" ... després vaig descobrir, gràcies als traductors que tenim per la red, la gran quantitat de casos, experiències... d'aprenentatge que es poden trobar per aquí!!
Així també, que els companys vagin pujant les seves històries també em sembla molt adient, ja que d'aquesta manera, amb experiències dels demés, podem trobar experiències semblants a les nostres, i que ens puguin servir per portar a terme...
Modelem històries i aprenem d'elles... encara que no les hagem viscut directament, podem aprendre moltes coses i, per què no? Portar-ho a la pràctica.

I ara a pel informe de la minipac 2.1!!!

Tot i que ja ho he posat al fòrum, penjo aquí també el meu cas fet:

CAS: PROJECTE ELS CUCS a tercer de primària

Síntesi destacant l’aprenentatge

Els alumnes de tercer de primària s’han implicat en un projecte transversal referent als cucs. Han après a integrar els seus resultats de tot allò que volien aprendre sobre els cucs en una presentació en PowerPoint (a les diapositives surten les seves veus gravat amb l’Audacity explicant allò que posa a la diapositiva) i també han fet un teatre amb titelles sobre la vida de les erugues que van enregistrar en vídeo i faran l’exposició del que han après a l’escola als companys de cicle, i si tenen èxit també a la resta d’escola a la sala de la pissarra digital. Així mateix tot el pujaran amb ajut de la mestra al bloc de l’escola per a que els pares puguin veure la feina que fan els seus fills des de casa.

Índex

Contingut

Accés al text

Context General

Experiència en ensenyament

4 anys

Al text

Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC

Les fa servir a classe de tant en tant, tot i que ha fet cursets sobre les TIC

Al text

Tipus d’escola

Infantil i Primària


Localització del centre

Sant Boi del Llobregat


Connexió

Internet


Localització dels recursos tecnològics

Aula d’informàtica (15 ordinadors), aula pissarra digital (PDI) i la mateixa aula amb portàtils ( 10 portàtils).

Al text

Situació sòcio - econòmica dels alumnes

Classe social baixa


Context de la història o cas

Nivell dels alumnes

Tercer de primària ( 8 – 9 anys)

---

Àrea / unitat

Projecte. Àrees transversals, engloba ciències, matemàtiques, plàstica, llengua, informàtica


Fites en la història

Activitats planificades a la sessió o unitat

Presentació en format Power Point per exposar-la als companys de cicle i vídeo enregistrat per presentar el la vida d’una eruga des de que neix.

Al text

Nivell d’aprenentatge esperat

Saber fer la presentació en PowerPoint, escriure la informació trobada junt amb les imatges dels cucs i enregistrar les veus amb l’Audacity i exposar-la.

Fer la representació en titelles i enregistrar-ho en vídeo per després mostrar-la.

Al text

Tipus d’activitat

Aplicació de les TIC entorn el projecte.


Activitats de la història o cas

Tecnologies utilitzades

Internet (cercador Google i correu electrònic), Microsoft Office, word, Power point, Audacity, Blogger


Raó per la qual la fa servir

Exposició davant els companys de cicle i que els pares ho puguin veure des de casa. Els alumnes estan molt engrescats amb les activitats i això fa que el seu aprenentatge sigui significatiu ja que estan molt motivats amb el projecte que ells van triar, fent allò que ells van triar.

Domini d’aquest de les noves tecnologies com a instrument quotidià i per a la comunicació i educació.


Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)

Relacionar-se amb els companys d’altres cicles mostrant la seva feina feta i l’utilització del bloc com a eina de comunicació feina d’escola – pares.

Analitzar i aplicar el coneixement.

Construcció de material sobre allò après.

Aplicar una funcionalitat a allò que aprenen respecte als cucs i les erugues.


Dificultats trobades

Problemes relacionat amb l’ús de l’Audacity, inserir noves diapositives, imatges, so... al ppt i la camera a l’hora de gravar les titelles, degudes a la manca de coneixements i experiència respecte a les tasques i les TIC que amb l’ajut de la mestra és solucionen ràpidament.

Abans de cada sessió s’explicava als alumnes la metodologia i com s’havia d’emprar.

Al text

Ajuda / col·laboració emprada

Col·laboració dels pares a casa buscant informació sobre els cucs, col·laboració de la mestra de suport.

Al text

Rol del professor

Guia en la presa de decisions en les activitats a fer, planificador de les activitats al llarg de les sessions tenint en compte els interessos dels i les alumnes, tenint sempre en compte el paper d’acompanyant en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Així mateix, és important que s’asseguri de la bona participació, seguiment i aprofitament de les activitats.

Ha de ser un bon orientador durant el procés i revisar amb els alumnes el que van fent.

Al text

Rol de l’estudiant

Ha de ser protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i participar activament en la recerca d’informació i producció de materials audiovisuals.

Al text

Resultats

Observacions

Els alumnes realitzen l’activitat requerida amb suport de l’adult en tot moment.


Avaluació de l’aprenentatge

Expressió oral de tot el treballat.

Millora de l’ús de les TIC.

Actitud vers l’activitat (participació)

Al text

Lliçó apresa pel professor

Els alumnes necessiten suport a l’hora de treballar amb els ordinadors, cameres digitals... però que el que més necessiten és que l’activitat estigui correctament planificada i se’ls expliqui de forma adequada al seu nivell d’aprenentatge, per poder participar activament en les activitats sense abocar en la frustració. Cal fer l’aprenentatge en petits passos per poder avançar tots junts.

Al text

Història complerta

ENTREVISTADOR. Em podries explicar d’on va sortir la proposta de treballar el projecte amb el tema central “els cucs”?

PROFESSOR. Treballar per projectes implica que d’una manera transversal a les diferents assignatures els alumnes siguin capaços de triar un tema que els motivi, mirar què és allò que els hi agradaria saber i com haurien de fer per poder fer una recerca acurada d’informació.

Son ells mateixos els que diuen què volen fer i com fer-ho, es clar, nosaltres com a mestres, els hi donem suport i els guiem en el procés, però en tot moment, son els propis alumnes els protagonistes del projecte i del seu aprenentatge.

ENTREVISTADOR. En què consisteix aquesta experiència?

PROFESSOR. Que els alumnes caminin en el seu procés d’aprenentatge amb el suport de l’adult. Consisteix que de forma transversal, els alumnes emprin diferents formes de treballar, tenint en compte diferents competències i assignatures. És a dir, tenint en compte les TIC treballarem unes coses, tenint en compte la llengua catalana altres tantes... i així. En el tema que aquí ens ocupa, ens referim a les TIC com a eina d’aprenentatge i com les noves tecnologies ens poden ajudar en tot el procés.

Els alumnes ha d’ésser capaços de crear un material audiovisual que reculli tot el que han recercat i mostrar-ho en forma de Power Point als companys de cicle, així mateix també han de ser capaços de fer un teatre (sembla tradicional) però al mateix temps, gravar-ho en vídeo i també ensenyar-ho als companys.

Després, per a que encara vegin més la seva funcionalitat i es vegin recompensats, i amb ajuda de la mestra, penjaran tots els seus treballs al bloc per a que els pares vegin tot el que han aconseguit fer.

ENTREVISTADOR. Com ho va plantejar als alumnes?

PROFESSOR. Com una experiència nova d’aprenentatge. Alguns ja coneixien el Power Point però no sabien per a què servia, fer les diapositives i escriure en elles va ser nou per ells, així com gravar les veus amb l’Audacity (que va haver-hi una nena que sí que el coneixia perquè ho feia servir amb la logopeda).

ENTREVISTADOR. Els va agradar?

Els va agradar molt i als pares encara més. Els pares van estar implicats, ja que una de les activitats de recerca van estar que els pares contestessin a les preguntes abans de que els nens i nenes fessin una recerca més acurada, havien ajudat els seus fills amb la informació. Els alumnes tenien 8 – 9 anys i van fer un treball molt bo i enriquidor per ells que van estar engrescat en tot moment, en tot el procés.

ENTREVISTADOR. Què li va fer decidir-se per aquesta activitat d’integrar la tecnologia al projecte?

PROFESSOR. Tenim en el centre ordinadors i portàtils, i també una pissarra digital, i als nens i nenes els hi engresca molt utilitzar-ho, vam pensar tots junts que seria una experiència divertida i al mateix temps, enriquidora, ja que hi ha alumnes que a casa no poden tenir un ordinador portàtil pels pocs recursos que disposen algunes famílies, i poder utilitzar-ho, veure els resultats, i fer “seu” el procés els hi motiva molt. Aquests pares que no tenen Internet a casa, els hi vam convidar a veure’l una tarda i els hi va agradar molt.

Objectiu

ENTREVISTADOR Quin era l’objectiu?

PROFESSOR. En primer lloc, que els alumnes dominin les noves tecnologies com a instrument quotidià ( recerca d’informació), per la comunicació (ensenyar als companys el que han recercat) i educació (saber fer una classificació de tota la informació que troben, descartant tota la informació que no serveix).

Avaluar

ENTREVISTADOR. Com va avaluar els seus estudiants?

PROFESSOR. Va ser una avaluació continuada, llavors tot el procés era igual d’important que el resultat final. Els alumnes havien d’explicar amb les seves paraules què, com i per què havia estat el que havien fet, quins eren els resultats i la seva valoració personal de si els havia agradat o no l’experiència.

Rols

ENTREVISTADOR. Quin rol vas tenir com a mestre? I els alumnes com a estudiants?

PROFESSOR. El paper del mestre va ser mes bé una guia en la presa de decisions en les activitats a fer, planificador de les activitats al llarg de les sessions tenint en compte els interessos dels i les alumnes, tenint sempre en compte el paper d’acompanyant en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Així mateix, és important assegurar la bona participació, seguiment i aprofitament de les activitats.

Els alumnes van ser els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, participant activament en la recerca d’informació i producció de materials audiovisuals.

Ajut

ENTREVISTADOR. Va rebre ajut d’altres persones per ajudar a ensenyar els estudiants?

PROFESSOR. Depenia del dia. En moments estava a soles amb ells / elles, a l’aula d’informàtica fent recerca d’informació. Quan utilitzàvem els portàtils a l’aula, venia la mestra de suport, i també hem de tenir el paper dels pares a casa, també com a facilitadors d’informació.

ENTREVISTADOR. Quin paper tenen les TIC en aquest projecte?

PROFESSOR. Molt important, ja que el resultat del procés era aconseguir un bon material d’audiovisuals. Una presentació de Power Point amb àudio (i no ens hem d’oblidar del vídeo, ja que també s’havia d’editar a l’ordinador, això ho vaig fer jo, a la pissarra digital amb els alumnes donant-me opinió.

Material

ENTREVISTADOR. Què van utilitzar per portar a terme el projecte? Quin material?

PROFESSOR. Els ordinador de la sala d’informàtica, els portàtils, la pissarra digital i la camera de vídeo.

ENTREVISTADOR. Els alumnes han gaudit del procés?

PROFESSOR. En tot moment.

Dificultats

ENTREVISTADOR. Quines dificultats us heu trobat pel camí?

PROFESSOR. Problemes relacionat amb l’ús de l’Audacity, quan tenien que inserir noves diapositives, imatges, so... al ppt i la camera a l’hora de gravar les titelles, degudes a la manca de coneixements i experiència respecte a les tasques i les TIC que amb el meu suport constant s’anaven solucionant.

També ens vam trobar amb una manca d’hàbits respecte al treball amb l’ordinador molt important.

ENTREVISTADOR. Les conclusions son bones ?

PROFESSOR. Generalment sí, però la manca d’hàbits amb l’ordinador, connectar l’ordinador i preparar-se per a treballar els ha costat molt. Ens vam centrar molt en adquirir l’hàbit de rutina abans de començar a treballar, ja que al principi s’atabalaven molt, veien com a “molt gran” el que tenien que fer, i això que ells ho van triar...

Però després ja tot va ser una roda i va anar millor.

ENTREVISTADOR. Quants nens tenia a classe?

PROFESSOR. Divuit.

Experiència

ENTREVISTADOR. Quants anys d’experiència tenia abans d’ensenyar això?

PROFESSOR. Quatre.

ENTREVISTADOR. A on va vostè aprendre la utilització de les TIC?

PROFESSOR. En alguns cursets que he fet de formació permanent per al professorat.

ENTREVISTADOR. Creus que es podrà tornar a fer servir aquestes activitats per a proper cursos o projectes?

PROFESSOR. Sí, fins i tot per a cursos superiors. Penso que ha estat molt motivadora pels alumnats i això ha fet que l’aprenentatge hagi estat tant significatiu.

ENTREVISTADOR. Quan va durar el projecte total?

PROFESSOR. Gairebé el primer trimestre sencer.

Lliçó

ENTREVISTADOR. Té alguna cosa que vulgui dir als altres professors? Quina lliçó va aprendre?

PROFESSOR. Els alumnes necessiten suport a l’hora de treballar amb els ordinadors, cameres digitals... però que el que més necessiten és que l’activitat estigui correctament planificada i se’ls expliqui de forma adequada al seu nivell d’aprenentatge, per poder participar activament en les activitats sense abocar en la frustració. Cal fer l’aprenentatge en petits passos per poder avançar tots junts.

ENTREVISTADOR. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb mi.

PROFESSOR. Gràcies a tu pel teu interès.