No es aquel quien más tiene el más afortunado, si no aquel que con lo que tiene se siente afortunado.

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Modelant Històries

Ja fa dies vaig penjar al fòrum el meu cas, però encara no havia pogut treure una estoneta per escriure en aquest diari de treball virtual! ;)

Al principi, pensava que era més complicat que el que realment tenia que fer, però ha estat senzill, i també engrescador!! Ja que quan vaig llegir això de "KITE" abans de saber què era, m'havia semblat "xino" ... després vaig descobrir, gràcies als traductors que tenim per la red, la gran quantitat de casos, experiències... d'aprenentatge que es poden trobar per aquí!!
Així també, que els companys vagin pujant les seves històries també em sembla molt adient, ja que d'aquesta manera, amb experiències dels demés, podem trobar experiències semblants a les nostres, i que ens puguin servir per portar a terme...
Modelem històries i aprenem d'elles... encara que no les hagem viscut directament, podem aprendre moltes coses i, per què no? Portar-ho a la pràctica.

I ara a pel informe de la minipac 2.1!!!

Tot i que ja ho he posat al fòrum, penjo aquí també el meu cas fet:

CAS: PROJECTE ELS CUCS a tercer de primària

Síntesi destacant l’aprenentatge

Els alumnes de tercer de primària s’han implicat en un projecte transversal referent als cucs. Han après a integrar els seus resultats de tot allò que volien aprendre sobre els cucs en una presentació en PowerPoint (a les diapositives surten les seves veus gravat amb l’Audacity explicant allò que posa a la diapositiva) i també han fet un teatre amb titelles sobre la vida de les erugues que van enregistrar en vídeo i faran l’exposició del que han après a l’escola als companys de cicle, i si tenen èxit també a la resta d’escola a la sala de la pissarra digital. Així mateix tot el pujaran amb ajut de la mestra al bloc de l’escola per a que els pares puguin veure la feina que fan els seus fills des de casa.

Índex

Contingut

Accés al text

Context General

Experiència en ensenyament

4 anys

Al text

Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC

Les fa servir a classe de tant en tant, tot i que ha fet cursets sobre les TIC

Al text

Tipus d’escola

Infantil i Primària


Localització del centre

Sant Boi del Llobregat


Connexió

Internet


Localització dels recursos tecnològics

Aula d’informàtica (15 ordinadors), aula pissarra digital (PDI) i la mateixa aula amb portàtils ( 10 portàtils).

Al text

Situació sòcio - econòmica dels alumnes

Classe social baixa


Context de la història o cas

Nivell dels alumnes

Tercer de primària ( 8 – 9 anys)

---

Àrea / unitat

Projecte. Àrees transversals, engloba ciències, matemàtiques, plàstica, llengua, informàtica


Fites en la història

Activitats planificades a la sessió o unitat

Presentació en format Power Point per exposar-la als companys de cicle i vídeo enregistrat per presentar el la vida d’una eruga des de que neix.

Al text

Nivell d’aprenentatge esperat

Saber fer la presentació en PowerPoint, escriure la informació trobada junt amb les imatges dels cucs i enregistrar les veus amb l’Audacity i exposar-la.

Fer la representació en titelles i enregistrar-ho en vídeo per després mostrar-la.

Al text

Tipus d’activitat

Aplicació de les TIC entorn el projecte.


Activitats de la història o cas

Tecnologies utilitzades

Internet (cercador Google i correu electrònic), Microsoft Office, word, Power point, Audacity, Blogger


Raó per la qual la fa servir

Exposició davant els companys de cicle i que els pares ho puguin veure des de casa. Els alumnes estan molt engrescats amb les activitats i això fa que el seu aprenentatge sigui significatiu ja que estan molt motivats amb el projecte que ells van triar, fent allò que ells van triar.

Domini d’aquest de les noves tecnologies com a instrument quotidià i per a la comunicació i educació.


Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)

Relacionar-se amb els companys d’altres cicles mostrant la seva feina feta i l’utilització del bloc com a eina de comunicació feina d’escola – pares.

Analitzar i aplicar el coneixement.

Construcció de material sobre allò après.

Aplicar una funcionalitat a allò que aprenen respecte als cucs i les erugues.


Dificultats trobades

Problemes relacionat amb l’ús de l’Audacity, inserir noves diapositives, imatges, so... al ppt i la camera a l’hora de gravar les titelles, degudes a la manca de coneixements i experiència respecte a les tasques i les TIC que amb l’ajut de la mestra és solucionen ràpidament.

Abans de cada sessió s’explicava als alumnes la metodologia i com s’havia d’emprar.

Al text

Ajuda / col·laboració emprada

Col·laboració dels pares a casa buscant informació sobre els cucs, col·laboració de la mestra de suport.

Al text

Rol del professor

Guia en la presa de decisions en les activitats a fer, planificador de les activitats al llarg de les sessions tenint en compte els interessos dels i les alumnes, tenint sempre en compte el paper d’acompanyant en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Així mateix, és important que s’asseguri de la bona participació, seguiment i aprofitament de les activitats.

Ha de ser un bon orientador durant el procés i revisar amb els alumnes el que van fent.

Al text

Rol de l’estudiant

Ha de ser protagonista del seu propi procés d’aprenentatge i participar activament en la recerca d’informació i producció de materials audiovisuals.

Al text

Resultats

Observacions

Els alumnes realitzen l’activitat requerida amb suport de l’adult en tot moment.


Avaluació de l’aprenentatge

Expressió oral de tot el treballat.

Millora de l’ús de les TIC.

Actitud vers l’activitat (participació)

Al text

Lliçó apresa pel professor

Els alumnes necessiten suport a l’hora de treballar amb els ordinadors, cameres digitals... però que el que més necessiten és que l’activitat estigui correctament planificada i se’ls expliqui de forma adequada al seu nivell d’aprenentatge, per poder participar activament en les activitats sense abocar en la frustració. Cal fer l’aprenentatge en petits passos per poder avançar tots junts.

Al text

Història complerta

ENTREVISTADOR. Em podries explicar d’on va sortir la proposta de treballar el projecte amb el tema central “els cucs”?

PROFESSOR. Treballar per projectes implica que d’una manera transversal a les diferents assignatures els alumnes siguin capaços de triar un tema que els motivi, mirar què és allò que els hi agradaria saber i com haurien de fer per poder fer una recerca acurada d’informació.

Son ells mateixos els que diuen què volen fer i com fer-ho, es clar, nosaltres com a mestres, els hi donem suport i els guiem en el procés, però en tot moment, son els propis alumnes els protagonistes del projecte i del seu aprenentatge.

ENTREVISTADOR. En què consisteix aquesta experiència?

PROFESSOR. Que els alumnes caminin en el seu procés d’aprenentatge amb el suport de l’adult. Consisteix que de forma transversal, els alumnes emprin diferents formes de treballar, tenint en compte diferents competències i assignatures. És a dir, tenint en compte les TIC treballarem unes coses, tenint en compte la llengua catalana altres tantes... i així. En el tema que aquí ens ocupa, ens referim a les TIC com a eina d’aprenentatge i com les noves tecnologies ens poden ajudar en tot el procés.

Els alumnes ha d’ésser capaços de crear un material audiovisual que reculli tot el que han recercat i mostrar-ho en forma de Power Point als companys de cicle, així mateix també han de ser capaços de fer un teatre (sembla tradicional) però al mateix temps, gravar-ho en vídeo i també ensenyar-ho als companys.

Després, per a que encara vegin més la seva funcionalitat i es vegin recompensats, i amb ajuda de la mestra, penjaran tots els seus treballs al bloc per a que els pares vegin tot el que han aconseguit fer.

ENTREVISTADOR. Com ho va plantejar als alumnes?

PROFESSOR. Com una experiència nova d’aprenentatge. Alguns ja coneixien el Power Point però no sabien per a què servia, fer les diapositives i escriure en elles va ser nou per ells, així com gravar les veus amb l’Audacity (que va haver-hi una nena que sí que el coneixia perquè ho feia servir amb la logopeda).

ENTREVISTADOR. Els va agradar?

Els va agradar molt i als pares encara més. Els pares van estar implicats, ja que una de les activitats de recerca van estar que els pares contestessin a les preguntes abans de que els nens i nenes fessin una recerca més acurada, havien ajudat els seus fills amb la informació. Els alumnes tenien 8 – 9 anys i van fer un treball molt bo i enriquidor per ells que van estar engrescat en tot moment, en tot el procés.

ENTREVISTADOR. Què li va fer decidir-se per aquesta activitat d’integrar la tecnologia al projecte?

PROFESSOR. Tenim en el centre ordinadors i portàtils, i també una pissarra digital, i als nens i nenes els hi engresca molt utilitzar-ho, vam pensar tots junts que seria una experiència divertida i al mateix temps, enriquidora, ja que hi ha alumnes que a casa no poden tenir un ordinador portàtil pels pocs recursos que disposen algunes famílies, i poder utilitzar-ho, veure els resultats, i fer “seu” el procés els hi motiva molt. Aquests pares que no tenen Internet a casa, els hi vam convidar a veure’l una tarda i els hi va agradar molt.

Objectiu

ENTREVISTADOR Quin era l’objectiu?

PROFESSOR. En primer lloc, que els alumnes dominin les noves tecnologies com a instrument quotidià ( recerca d’informació), per la comunicació (ensenyar als companys el que han recercat) i educació (saber fer una classificació de tota la informació que troben, descartant tota la informació que no serveix).

Avaluar

ENTREVISTADOR. Com va avaluar els seus estudiants?

PROFESSOR. Va ser una avaluació continuada, llavors tot el procés era igual d’important que el resultat final. Els alumnes havien d’explicar amb les seves paraules què, com i per què havia estat el que havien fet, quins eren els resultats i la seva valoració personal de si els havia agradat o no l’experiència.

Rols

ENTREVISTADOR. Quin rol vas tenir com a mestre? I els alumnes com a estudiants?

PROFESSOR. El paper del mestre va ser mes bé una guia en la presa de decisions en les activitats a fer, planificador de les activitats al llarg de les sessions tenint en compte els interessos dels i les alumnes, tenint sempre en compte el paper d’acompanyant en el procés d’ensenyament i aprenentatge. Així mateix, és important assegurar la bona participació, seguiment i aprofitament de les activitats.

Els alumnes van ser els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, participant activament en la recerca d’informació i producció de materials audiovisuals.

Ajut

ENTREVISTADOR. Va rebre ajut d’altres persones per ajudar a ensenyar els estudiants?

PROFESSOR. Depenia del dia. En moments estava a soles amb ells / elles, a l’aula d’informàtica fent recerca d’informació. Quan utilitzàvem els portàtils a l’aula, venia la mestra de suport, i també hem de tenir el paper dels pares a casa, també com a facilitadors d’informació.

ENTREVISTADOR. Quin paper tenen les TIC en aquest projecte?

PROFESSOR. Molt important, ja que el resultat del procés era aconseguir un bon material d’audiovisuals. Una presentació de Power Point amb àudio (i no ens hem d’oblidar del vídeo, ja que també s’havia d’editar a l’ordinador, això ho vaig fer jo, a la pissarra digital amb els alumnes donant-me opinió.

Material

ENTREVISTADOR. Què van utilitzar per portar a terme el projecte? Quin material?

PROFESSOR. Els ordinador de la sala d’informàtica, els portàtils, la pissarra digital i la camera de vídeo.

ENTREVISTADOR. Els alumnes han gaudit del procés?

PROFESSOR. En tot moment.

Dificultats

ENTREVISTADOR. Quines dificultats us heu trobat pel camí?

PROFESSOR. Problemes relacionat amb l’ús de l’Audacity, quan tenien que inserir noves diapositives, imatges, so... al ppt i la camera a l’hora de gravar les titelles, degudes a la manca de coneixements i experiència respecte a les tasques i les TIC que amb el meu suport constant s’anaven solucionant.

També ens vam trobar amb una manca d’hàbits respecte al treball amb l’ordinador molt important.

ENTREVISTADOR. Les conclusions son bones ?

PROFESSOR. Generalment sí, però la manca d’hàbits amb l’ordinador, connectar l’ordinador i preparar-se per a treballar els ha costat molt. Ens vam centrar molt en adquirir l’hàbit de rutina abans de començar a treballar, ja que al principi s’atabalaven molt, veien com a “molt gran” el que tenien que fer, i això que ells ho van triar...

Però després ja tot va ser una roda i va anar millor.

ENTREVISTADOR. Quants nens tenia a classe?

PROFESSOR. Divuit.

Experiència

ENTREVISTADOR. Quants anys d’experiència tenia abans d’ensenyar això?

PROFESSOR. Quatre.

ENTREVISTADOR. A on va vostè aprendre la utilització de les TIC?

PROFESSOR. En alguns cursets que he fet de formació permanent per al professorat.

ENTREVISTADOR. Creus que es podrà tornar a fer servir aquestes activitats per a proper cursos o projectes?

PROFESSOR. Sí, fins i tot per a cursos superiors. Penso que ha estat molt motivadora pels alumnats i això ha fet que l’aprenentatge hagi estat tant significatiu.

ENTREVISTADOR. Quan va durar el projecte total?

PROFESSOR. Gairebé el primer trimestre sencer.

Lliçó

ENTREVISTADOR. Té alguna cosa que vulgui dir als altres professors? Quina lliçó va aprendre?

PROFESSOR. Els alumnes necessiten suport a l’hora de treballar amb els ordinadors, cameres digitals... però que el que més necessiten és que l’activitat estigui correctament planificada i se’ls expliqui de forma adequada al seu nivell d’aprenentatge, per poder participar activament en les activitats sense abocar en la frustració. Cal fer l’aprenentatge en petits passos per poder avançar tots junts.

ENTREVISTADOR. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb mi.

PROFESSOR. Gràcies a tu pel teu interès.

No hay comentarios: